Bogudgivelse

WAITING ON GOD

HOW PATIENCE CREATES PRAYERS WITH IMPACT

Efter mange års intens søgen efter at komme dybt og helt tæt på Gud, blev jeg ledt til at skrive denne bog. Med et særligt fokus på de dybere og mere udefinerbare spirituelle oplevelser som leder til fred. Noget vi alle samme søger efter, gennem livets situationer.

Det blev til en bog, der indeholder en særlig fordybelse i Højsangen, som netop åbenbarer denne kærlighedsdans mellem os og Gud/Jesus. En konge der var forklædt som en hyrde, som blev forelsket i en almindelig arbejdende kvinde. Han kunne ikke bede om hendes hånd i giftemål som konge, for det var uhørt på den tid, så derfor forklædte han sig som en hyrde. En billedlig reference til Jesu liv på jord, til hændelsen på korset og Hans brud.

Denne dans af fordybelse, der er beskrevet i Song of Songs, er et billede på vores åndelige vandring i bønslivet. En smuk dans, der kun bliver dybere og mere intens. Ikke i forståelsen af som det ville være mellem to mennesker, men i en fordybelse af at en åndelig samhørighed af noget der varer uendeligt.

Song of Songs indeholder denne forklædning af de dybereliggende poetiske og mystiske sider af Gud, som vi alle længtes at hvile i. De består af fred, samhørighed, tilhørsforhold og dyb inderlig kærlighed til noget der er langt, langt større end os selv.

Det er i denne spirituelle dans mellem os og Gud, at vi lærer Hans veje at kende. Ud af denne forståelse, begynder vi at forstå og se hvilke gode planer Han har for vores liv. Alt sammen født ud af Hans kærlighed til os.

Hvorfor bøn?

Bøn handler vel i bund og grund meget om at lære at stole på Gud. Vores bønsliv skulle gerne være den største motor til at styrke vores tro, (faith). Når vi er i bøn, handler det om at komme så dybt og tæt på Gud, at vi formår at give os selv ind i Hans nærvær. Vi ”pakker” os ind i Ham. Vi venter på og giver os selv hen til og i Gud.

Bøn handler meget om at vente, men på den ”rigtige” måde. Her handler det om at Ånden kan få lov til at tage over. Det handler om at komme ind og at kunne drikke åndeligt. Hvad betyder det? Det må du læse dig til i bogen.

Er der også en ”forkert” måde? Ja — den gør at man giver op, bliver utålmodig, frustreret og man oplever ingen frugter fra bønnen. Frugterne fra ens bønsliv skulle gerne manifestere sig i det fysiske. Gud svarer altid vores bønner.

Hvorfor er der så manglende frugter? Med andre ord, hvorfor svarer Gud ikke? Dette forklarer jeg også om i bogen.

Hvad bliver også belyst i bogen?

Hvad der også bliver belyst i bogen, er de  psykologiske indflydelser fra vores opvækst, hvilken effekt og kontrol det har på vores bønsliv og åndelige vandring med Gud.

Det kan være svært at overgive sig, hvis man har haft negativ præget forældre. De er repræsentativt de første autoriteter vi oplever, og det kan derfor være svært at overgive sig til Gud og de dybere lag, hvis vi har oplevet et negative billede af autoriteter. Jeg vil bevæge mig ind på, hvad vi kan gøre ved det.

Jeg belyser forståelsen af, at komme ind foran Gud med et barnehjerte. For hvad betyder det? Kulturmæssigt har vi lært, at vi skal være og gøre noget for at kunne udrette noget stort. Vi skal med andre ord, gøre os selv synlige på landkortet før vi har identitet, før kan sige at vi er noget. Det er ikke nok at være den vi er.

I det, kunne man godt tillade sig at sige, at det er modsat med Gud. For at kunne komme dybt og udrette, er vigtigheden af at have en åben fordomsfri, ikke religiøs tilgang til Gud, Alpha og Omega. Her kræver det lidt det modsatte af hvad vi har lært.

Vi skal komme til Gud, som var det første gang. Ligesom børn; de griber alt med friske fordomsfrie øjne og et åbent sind. Derved bliver det som første gang, hver gang. Hvordan gør man det? Dette dækker bogen også.

De dybere åndelige lag

Så er der de langt mere dybere åndelige lag. Hvordan kommer vi dybere ind i bøn? Hvad er trinene og hvorfor?

Bogen belyser det Gammel Testmentelige bønsliv sammenholdt med det Nye Testamentelige bønsliv. Jeg beskriver vigtigheden af at kende forskellen, for hvis vi beder Gammel Testamentelige bønner, så virker de ikke, og vi ender en åndelig ørken, der er så godt som umulig at komme ud af. Men, hvis vi lærer at bede og forstå de Nye Testamentelige bønner, så vil vi bære frugt.

Utålmodighed, bekymring og frygt er også emner jeg kommer ind på. De kan føles som den største invasion i vores liv, men også i vores bønsliv. Hvordan kan man overgive sig i bønnen, når de tre raser rundt i ens indre? Det må du læse dig frem til.

Jeg kommer også ind på parallelbetydningen fra de mange forskellige historier, symbolikker, lignelser, som Bibelen indeholder, i henhold til vores bønsliv og åndelige vandring. Ligeledes hvilke negative åndelige forstyrrelser, åndsmagter, der vil hindre at dette dybe og nære forhold med/til Gud skal blomstre.

Da jeg skrev bogen, blev det til uendelige mange timers research på at sammenfatte dette væld af forståelser, som skulle sammenstemmes med det åndelige, oplevelsen, det fysiske og Ordet.

Bogen bærer præg af min uddannelsesmæssige baggrund som psykoterapeut og Bachelor i Psykologi, i form af de dybereliggende forståelsesmæssige menneskelige forklaringer af de historie(mæssige) hændelser som jeg belyser.

Læs mere om Elena her >>

Elena Radef har i løbet af de seneste tre tiår arbejdet som psykolog/terapeut og træningsinstruktør, taget lederuddannelse og gået på Bibelskole.

KØB BOGEN HER

saxo.com/dk

amazon.de

amazon.com

– Samt de fleste steder hvor der sælges bøger på nettet –